Wiesław Długosz

„Malarstwo interesowało mnie od dawna. Losy życiowe układały się różnie. Pracuję od dłuższego czasu w przemyśle metalurgicznym. Próbowałem nieraz malować i sprawiało mi to przyjemność. Szczególnym impulsem do takiej działalności okazało się przystąpienie kilka lat temu do pracowni malarstwa sztalugowego prowadzonej przez Romualda Korusa. Pozwoliło to podnieść znacznie moje umiejętności dzięki wiedzy i doświadczeniu artystycznemu Romualda Korusa. Bralem udział w różnych wystawach zbiorowych. Bywałem nieraz nagradzany i wyróżniany."